Evaluarea psihologică și obținerea avizului psihologic

Efectuăm evaluare psihologică la domiciliul clientului în tot județul Vrancea!
Actele necesare pentru evaluarea psihologică și avizul psihologic necesar încadrării în grad de handicap:
  • Actul de identitate al pacientului;
  • Certificat emis de medicul specialist;
  • Dosarul medical al pacientului;
  • Evaluări psihologice / psihiatrice anterioare;
  • Certificate anterioare de încadrare în grad de handicap (acolo unde este cazul);
  • Original și copie după certificatul A5 emis de către medicul specialist (în cazul copiilor).
Avizul psihologic se eliberează după ce se realizează evaluarea psihologică.

Raportul de psihodiagnostic timbrat necesar comisiilor se poate elibera în maximum 3 zile de la evaluarea psihologică.

Pentru persoanele nedeplasabilp, evaluarea psihologică în vederea realizării raportului psihologic se poate efectua și la domiciliul pacientului sau online.

Consilierea psihologică

Consilierea psihologică oferită urmărește optimizarea, autocunoașterea, dezvoltarea personală sau soluționarea dificultăților emoționale, cognitive și de comportament. Aceasta se poate realiza atât individual, cât și în grup / cuplu / familie.

Etapele realizării intervenției terapeutice:

  • Psihologul face o evaluare inițială a cerințelor tale;
  • Împreună cu psihologul, vei stabili obiectivele demersului terapeutic;
  • Se va interveni psihologic asupra problemelor, prin diferite tehnici;
  • Împreună cu psihologul, vei evalua procesul parcurs și rezultatele acestuia.